استخدام نیروی کار باطریساز ومکانیک ماهر-جهت مغازه / پردیس

آگهی استخدام نیروی کار باطریساز ومکانیک ماهر-جهت مغازه / پردیس

نیاز مند با طری ساز ومکانیک هستیم

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود