استخدام فروشنده خانم در دوشیفت صبح و عصر / مشهد

استخدام فروشنده خانم در دوشیفت صبح و عصر / مشهد

به دو نفر خانم با روایط اجتماعی بالا جهت فروشندگی محصولات آرایشی در دوشیفت صبح و عصر در محدوده سجاد و هنرستان نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09157005581
سایت