استخدام فروشنده جوان در فروشگاه کفش / مشهد

استخدام فروشنده جوان در فروشگاه کفش / مشهد

به یک فروشنده جوان ماهر به کار فروشندگی در فروشگاه کفش نیازمندیم.

محدوده خواجه ربیع

ایمیل
تلفن09366089802
سایت