استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی / مشهد

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی / مشهد

دو نفر کارمند خانم جهت کار در آژانس مسافرتی با تجربه کافی در محدوده مطهری شمالی نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09301925039
سایت