استخدام مسئول دفتر در مهندسان مشاور / مشهد

استخدام مسئول دفتر در مهندسان مشاور / مشهد

استخدام مسئول دفتر مسلط به آفیس دارای به امور اداری در شرکت مهندسان مشاور صورت می پذیرد.

حقوق ثابت + بیمه

ایمیل
تلفن37675875
سایت