استخدام نیروی خانم در شرکت تشریفات پرواز شرق / مشهد

استخدام نیروی خانم در شرکت تشریفات پرواز شرق / مشهد

شرکت هواپیمایی تشریفات پرواز شرق به تعدادی خانم با روابط عمومی بالا جهت کار آموزی و بعد استخدام نیازمند است.

محدوده نبش  خیام جنوبی 6

ایمیل
تلفن
سایت