استخدام نیروی خانم در مهد کودک / مشهد

استخدام نیروی خانم در مهد کودک / مشهد

یه یک خانم دارای لیسانس کامپیوتر با روابط عمومی بالا جهت کار در امور دفتری و اداری در یک مهد کودک نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09153041670
سایت