استخدام کارمند اداری خانم در انفورماتیک راشد / مشهد

استخدام کارمند اداری خانم در انفورماتیک راشد / مشهد

انفورماتیک راشد کارمند اداری خانم با سابقه کار مکفی و فن بیان بالا در محدوده وکیل آباد و احمد آباد استخدام می نماید.

جهت مصاحبه حضوری به نشانی : چهارراه خواجه ربیع، نبش عبادی 15، موسسه راشد مراجعه نمایید.

ایمیل
تلفن
سایت