استخدام کارگر ساده در انبار مصالح / مشهد

استخدام کارگر ساده در انبار مصالح / مشهد

کارگر ساده جهت بارگیری در انبار مصالح ساختمانی نیازمندیم

با حقوق و شرایط مناسب

 

ایمیل
تلفن09157779925
سایت