استخدام منشی خانم جهت کار در موسسه زبان / همدان

آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در موسسه زبان / همدان

به یک منشی خانم (با روابط عمومی بالا) جهت کار در موسسه زبان نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09332210100
سایت