استخدام موتورساز ماهر جهت کار در کنار لوازم یدکی / کرمان

آگهی استخدام موتورساز ماهر جهت کار در کنار لوازم یدکی / کرمان

نیازمند یک موتورساز ماهر جهت کار در کنار لوازم یدکی
مشتری از ما کار از شما
بیش از ۳۵سال سابقه کار فروشگاه
لطفا فقط تماس بگیرید

ایمیل
سایت