استخدام دستيار دندانپزشک خانم در محدوده چهارراه جهان كودک / تهران

آگهی استخدام دستيار دندانپزشک خانم در محدوده چهارراه جهان كودک / تهران

دستيار دندانپزشک خانم براي شيفت صبح و دستيار دندانپزشک خانم براي شيفت عصر، در محدوده چهارراه جهان كودك
با سابقه كار دستياري
مسلط به دستياري عمومي و جراحي
با ظاهري آراسته
با حقوق، بيمه و مزاياي خوب در محدوده چهارراه جهان كودك نيازمنديم

لطفا واجدين شرايط سوابق و روزمه كاري خود را همراه با يك عكس پرسنلي به شماره 09906027946 ارسال كنند تا در اسرع وقت با ايشان تماس گرفته شود.

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود