استخدام دستیار دندانپزشک خانم در محدوده چهارراه جهان کودک / تهران

آگهی استخدام دستیار دندانپزشک خانم در محدوده چهارراه جهان کودک / تهران

دستیار دندانپزشک خانم برای شیفت صبح و دستیار دندانپزشک خانم برای شیفت عصر، در محدوده چهارراه جهان کودک
با سابقه کار دستیاری
مسلط به دستیاری عمومی و جراحی
با ظاهری آراسته
با حقوق، بیمه و مزایای خوب در محدوده چهارراه جهان کودک نیازمندیم

لطفا واجدین شرایط سوابق و روزمه کاری خود را همراه با یک عکس پرسنلی به شماره 09906027946 ارسال کنند تا در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته شود.

ایمیل
تلفن02188886334
سایت