استخدام بازاریاب تلفنی و حضوری جهت فروش اقلام تبلیغاتی / تهران

آگهی استخدام بازاریاب تلفنی و حضوری جهت فروش اقلام تبلیغاتی / تهران

این شرکت جهت بازاریابی تلفنی و حضوری برای فروش اقلام تبلیغاتی و پوشاک کار بازاریاب استخدام مینماید.