استخدام کارگر ساده جهت کترینگ / تهران

آگهی استخدام کارگر ساده جهت کترینگ / تهران

کارگر ساده جهت رستوران بیرون بر ساعت کار ۹:۳۰ تا ۱۲ شب حقوق ۱۶۰۰۰۰۰

تلفن09121957770
سایت