استخدام رزوشن آژانس اتومبیل مسلط به برنامه پارس / تهران

آگهی استخدام رزوشن آژانس اتومبیل مسلط به برنامه پارس / تهران

رزوشن با حداقل ٣ سال سابقه کار و مسلط به برنامه پارس ارین جهت اژانس شهرک غرب ٠٩١٢١٢۶٢٢٠٧

ایمیل
تلفن09121262207
سایت