استخدام مونتاژ کار لوستر و جوشکار برنج / تهران

آگهی استخدام مونتاژ کار لوستر و جوشکار برنج / تهران

شرکت گردسوز تولیدکننده لوازم روشنایی وتزیینی،نیاز به تعدادی نیرو به شرح زیر دارد:
مونتاژکار لوستر
جوشکاربرنج
فرد فنی جهت کارهای خم،برش وسوراخکاری

ایمیل
تلفن09035007066
سایت