استخدام فروشنده کتاب سیار خانم جوان / شاهین شهر

جهت تکمیل کادر فروش کتاب بصورت سیار همراه با کیف به تعدادی خانم جوان
ترجیحا خود سرپرست
یا مجرد
یا دانشجو نیازمندیم
اهل شاهین شهر یا اصفهان باشند همراه با سرویس
حقوق ثابت 600تومان
و همراه با پورسانت تا یک و نیم الی 2میلیون تومان
در اضائ 4ساعت کار

ایمیل
تلفن09130375611
سایت