استخدام منشی خانم با روابط عمومی خوب / مشهد

آگهی استخدام منشی خانم با روابط عمومی خوب / مشهد

استخدام منشی خانم با روابط عمومی خوب و دارای شرایط ذیل نیازمندیم:

آراستگی ظاهری
فن بیان خوب
مجرد
تسلط به امور اداری

ایمیل
تلفن09155299331
سایت