استخدام اپراتور تولید دریک شرکت تولید قطعات خودرو / نظرآباد

آگهی استخدام اپراتور تولید دریک شرکت تولید قطعات خودرو / نظرآباد

شرکت تولید قطعات خودرو تعدادی اپراتور تولید جهت کار در شهرک صنعتی سپهر واقع در نظرآباد کرج برای واحدهای تزریق پلاستیک و مونتاژ استخدام می کند.

تلفن09126391174
سایت