استخدام فروشنده در فروشگاه سیسمونی / اراک

آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه سیسمونی / اراک

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه سیسمونی در محدوده مصطفی خمینی بصورت تمام وقت نیازمندیم

ایمیل
تلفن09189551097
سایت