استخدام چرخکار ماهر با حقوق عالی / اصفهان

آگهی استخدام چرخکار ماهر با حقوق عالی / اصفهان

به تعدادی چرخکار ماهر خانم با حقوق عالی با امکانات دوخت و دوز به روز واقع در خیابان باهنر اول رباط نیازمندیم

ایمیل
تلفن09216009496
سایت