استخدام پیک موتوری تمام وقت ونیمه وقت / تهران

آگهی استخدام پیک موتوری تمام وقت ونیمه وقت / تهران
موتور سوار حرفه ای تمام وقت پاره وقت نیازمندیم
چند سرویس همزمان
کارکرد روزانه 200هزار تومان
اطاق استراحت مجزا برای رانندگان
کمیسیون22درصد
عیدی و پاداش ب رانندگان متعهد
سند موتور سفته شناسنامه

ایمیل
تلفن09190353513
سایت