استخدام حسابدار خانم در یک شرکت ریخته گری / تبریز -شهرک سلیمی

آگهی استخدام حسابدار خانم در یک شرکت ریخته گری / تبریز -شهرک سلیمی

به یک نفر حسابدار خانم با سابقه کار نیازمندیم.

تلفن04134328296
سایت