استخدام کارگر ساده در یک فروشگاه زنجیره ای / تهران

آگهی استخدام کارگر ساده در یک فروشگاه زنجیره ای / تهران

به چند کارگر ساده جهت کار در فروشگاه زنجیره ای و چیدمان قفسه ها نیازمند حداقل سن ۱۸ تا ۳۵ شماره تماس ۰۲۱۷۷۳۰۷۶۷۴ توضیحات کامل حضوری

ایمیل
تلفن09021213360
سایت