استخدام آقا و خانم در دکوراسیون / بندرعباس

استخدام آقا و خانم در دکوراسیون در بندرعباس گلشهر
۱ .فروشنده قوی با روابط عمومی بالا وظاهر آراسته خانم وآقا
۲ .بازاریاب حرفه ای
۳ .آبدارچی ونطافتچی
لطفا حضوری تشریف بیاورید
بندرعباس گلشهر شمالی بین میدان صادقیه واتوبوسرانی روبرو مامانی نی ساختمان مهان گروه دکوراسیون شالو

تلفن09331900698
سایت