استخدام نیروی کار رستوران ایرانی / تهران

آگهی استخدام نیروی کار رستوران ایرانی / تهران

یک نفر سری زن قلیان
یک نفر ویتر
یک نفر سالنکار
یک نفر ظرف شور
یک نفر وسط کار آشپزخانه
یک نفر منقل دار

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود