استخدام فروشنده در فروشگاه سیسمونی و پوشاک نوزادی / تهران

آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه سیسمونی و پوشاک نوزادی / تهران

به تعدادی فروشنده جوان و فعال جهت سیسمونی و پوشاک نوزادی نیازمندیم.
۷۷۶۰۳۶۷۲
۰۹۱۲۶۱۷۹۰۱۰

ایمیل
تلفن02177603672
سایت