استخدام نیروی حسابداری خانم با 5 سال سابقه / مشهد

آگهی استخدام نیروی حسابداری خانم با 5 سال سابقه / مشهد

مطابقت با خط مشی حسابداری شرکت .رویه ها و کنترل های داخلی
بررسی داده های دقیق و قابل اعتماد مالیاتی مقررات مالیاتی و کمک به شرکتها در برنامه ریزی مالیاتی .
گزارشهای مالیاتی دوره ای – م سالانه .سه ماهه و ماهانه
تقاضاها :
1 ) سوابق : حداقل 5 سال سابقه حسابداری
3 ) جنسیت : زن
4 ) حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری یا مدیر حسابداری .
5 ) آشنا به بیمه و حسابرسی مالیاتی..
6 ) آشنا با گزارشهای فصلی و ارزش افزوده .
7 ) آشنایی با برنامه اکسل
8 )داشتن ظاهری آراسته امری مهم محسوب میگردد.