استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک / کرج

آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک / کرج

به یک نفر خانم با سواد و با حوصله جهت نگهداری از کودک 2ساله در منزل و انجام امورات منزل نیازمندم . ساعت کاری 7:15 الی 17عصر . حقوق یک میلیون تومان . همه روزه به جز روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی . آدرس چهارراه مصباح به سمت زیرگذر استاندارد

ایمیل
تلفن09127699279
سایت