استخدام حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری / تبریز

آگهی استخدام حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری / تبریز

حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
ساعت کاری ۹ الی ۶
حقوق ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان و بیمه
آدرس سه راه فرودگاه نرسیده به پل مایان
۰۹۱۴۴۱۷۴۴۹۲

ایمیل
تلفن09144174492
سایت