استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر پزشکی / تهران

آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر پزشکی / تهران

استخدام منشی خانم مسلط به زبان وکامپیوتر باروابط عمومی بالا

جهت کار در دفتر پزشکی

09121770824

تلفن09121770824
سایت