استخدام نمایندگی فروش آتیه سازان بیمه سامان / قم

آگهی استخدام نمایندگی فروش آتیه سازان بیمه سامان / قم

با سلام و آرزوی روزی فراوان
شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان جهت ارائه ی خدمات بیمه ی و درمانی با کمک بیمه سامان در نظر دارد جهت گسترش شبکه فروش خود در کشور نمایندگی فعال پذیرش کند.

تلفن02532945820
سایت