استخدام بازایاب پرونده های حقوقی کیفری مالیات / کرج

آگهی استخدام بازایاب پرونده های حقوقی کیفری مالیات / کرج

از بازاریابان در جهت معرفی موکل در امور حقوقی کیفری شهرداری مالیات و…. در استان البرز دعوت به همکاری میگردد . با پورسانت نقدی و مناسب .
۰۲۶۳۲۲۰۲۵۱۲
۰۹۱۲۰۴۸۵۱۹۵
محدوده خیابان مصباح ، امام زاده حسن

ایمیل
تلفن09120485195
سایت