استخدام نیروی جوان جهت کار در اداره اب ورامین پیشوا / ورامین

آگهی استخدام نیروی جوان جهت کار در اداره اب ورامین پیشوا / ورامین

تعدادی نیروی جوان اقا 17 سال تا سی سال جهت کار دراداره اب ورامین پیشوا جهت وصول مطالبات قراردادی با بیمه ساعت کاری 8 الی 14حقوق درصدی میانگین یکونیم الی 3ملیون دیپلم وزیر دیپلم فقط ساکنینن ورامین پیشوا قرچک واطراف

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود