استخدام ناخنکار حرفه ای در سالن ارایش / کرج

آگهی استخدام ناخنکار حرفه ای در سالن ارایش / کرج

به چند خانم متخصص در لاین ناخن .مژه و اکستیشن در سالنی واقع در گوهردشت برای همکاری نیازمندیم

اجاره میز ناخن در سالن ارایش به ناخنکار حرفه ایی

تلفن09365382079
سایت