استخدام حسابدار و شیمی تجزیه / شهریار

آگهی استخدام حسابدار و شیمی تجزیه / شهریار

به نیروی فنی(شیمی تجزیه) و حسابدار
با روابط عمومی بالا و روحیه همکاری ترجیحا خانم ساکن غرب تهران و یا منطقه شهریار تهران

ایمیلInfo@iotcco.com
تلفن09122192908
سایت