استخدام استاد مکانیک ماشین خارجی / مشهد

آگهی استخدام استاد مکانیک ماشین خارجی / مشهد

به یک نیروی جوان مکانیک اتومبیل خارجی جهت کار در تعمیرگاهی در مشهد نیازمندیم

ایمیل
تلفن09353322713
سایت