استخدام دستیار دندانپزشکى با تجربه جهت مطب تخصصى / تهران

آگهی استخدام دستیار دندانپزشکى با تجربه جهت مطب تخصصى / تهران

دستیار با سابقه چندین ساله جهت مطب تخصصى واقع در سعادت اباد پل مدیریت نیاز میباشد
شرایط
روابطه عمومى بالا خوش برخورد با بیماران
داشتن انگیزه کارى و پیش فت در کار
اطلاعات کافى با کامپیوتر
طلاعات کافى جهت تبلیغا در فضاى مجازى
داشتن تجربه دستیارى در کنار دندانپزشک با داشتن چندین سال سابقه
ساعات کار تمام وقت با حقوق بهتراز اداره کار نسبت به توانمندى شخص

تلفن09923897940
سایت