استخدام نیروی کار جهت کار درکشتارگاه / ورامین

آگهی استخدام نیروی کار جهت کار درکشتارگاه / ورامین

به تعدادی کارگر جهت کار درکشتارگاه نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09360402045
سایت