استخدام کارگر خانم برای کار در تولیدی کفش / تهران

آگهی استخدام کارگر خانم برای کار در تولیدی کفش / تهران

به تعدادی کارگر خانم برای کار در تولیدی کفش نیازمندیم.با شرایط استخدام وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی

09129351583

ایمیل
تلفن09129351583
سایت