استخدام مدرس زبان در آموزشگاه زبان های خارجی سرای زبان / ارومیه

آگهی استخدام مدرس زبان در آموزشگاه زبان های خارجی سرای زبان / ارومیه

آموزشگاه زبان های خارجی سرای زبان از طریق مصاحبه مدرس زبان میپذیرد
شرایط
20 سال و بالاتر
فارغ التحصیل یکی از رشته های زبان از دانشگاه
دانشجوی زبان
فارغ التحصیل یکی از آموزشگاه های زبان
تعدا جذب
2 نفر آقا
2 نفر خانم
آدرس: ارومیه انتهای خیابان صمدزاده آموزشگاه سرای زبان

کلیه مراحل جذب رایگان میباشد

ایمیل
تلفن09039581258
سایت