استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ساختمانی / تهران

آگهی استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ساختمانی / تهران

مسئول دفتر با شرایط ذیل جهت کار در شرکت ساختمانی نیازمندیم:
تسلط به Office، تایپ و اینترنت
تسلط به بایگانی مدارک
تسلط به نرم افزار حضور و غیاب
توانایی کار با اتوماسیون اداری
توانایی پاسخگویی مناسب به تلفن و تماسها
توانایی پاسخگویی مناسب به مراجعین
توانایی پیگیری ویژه امور

لطفاً رزومه به آدرس ایمیل ارسال گردد و تماس نگیرید.

تلفن09351415221
سایت