استخدام فروشنده در برند کیف و کفش شیفر / تهران

آگهی استخدام فروشنده در برند کیف و کفش شیفر / تهران

ساعت کاری : ۹:۳۰ الی ۲۲
یک روز آف و یک روز پارت
ثابت وزارت کاری۱۶۵۶ + بیمه+ پورسانت + مزایا+ آینده شغلی
محدوده سعدی و تجریش
شماره تماس: ۰۹۳۳۹۴۶۰۳۵۱
ارسال رزومه: shifer.hr@gmail.com
مصاحبه حضوری: پیروزی روبروی بلوار ابوذر فروشگاه شیفر (سلطانی)

تلفن09339460351
سایت