استخدام پرسنل فروش (خانم) جهت تکمیل کادر فروشگاه / شیراز

آگهی استخدام پرسنل فروش (خانم) جهت تکمیل کادر فروشگاه / شیراز

جذب نیرو جهت تکمیل کادر فروشگاه
حداقل مدرک : کاردانی
آشنایی با CRM
آشنایی با نحوه فروش غیرحضوری (تلفنی- اینترنتی)
جنسیت : مونث
آشنایی با گردش و روند کار انبارداری و فروشگاه

ایمیل
تلفن09366930662
سایت