استخدام خانم با سن 20 الی 30 کار در تولیدی پیراشکی / تبریز

آگهی استخدام خانم با سن ۲۰ الی ۳۰ کار در تولیدی پیراشکی / تبریز

تعدادی خانم با شرایط سنی ۲۰ الی ۳۰ مجرد اولویت اول را دارند دائمی میباشد کارما و با ساعت کاری ۷ الی ۱۷/۳۰ با حقوق ۱۵۰۰ و بعد ساعت کاری بمانید اضاف کار حساب میشود و تقریبا حقوق و شرایط کاری سبکی کاری ما عالی هست سرویس هم هست.

ایمیل
تلفن09911913448
سایت