استخدام ناخنکار ومژه کار حرفه ای در محدوده غرب / تهران

آگهی استخدام ناخنکار ومژه کار حرفه ای در محدوده غرب / تهران

نیازمند ناخنکار ومژه کار حرفه ای (بامشتری)در سالنی لوکس وتخصصی در محدوده غرب تهران
۰۹۳۰۸۳۲۳۲۶۷
۰۹۱۲۹۴۰۹۸۷۷

ایمیل
تلفن09129409877
سایت