استخدام کارگر گاوداری / شیراز

نیازمند کارگر برای گاو گوشتی

علوفه دادن و اسیاب کردن(جو و ذرت)

حقوق ماهیانه 2 میلیون

سوییت 1 خوابه جهت سکونت

بدون بیمه

عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر

ادرس:جاده شیراز خرامه

09917471726

تلفن09917471726
سایت