استخدام فوری ویتر و فروشنده در کافه های زنجیره ای ژوزک / تهران

آگهی استخدام فوری ویتر و فروشنده در کافه های زنجیره ای ژوزک / تهران

کافه های زنجیره ای ژوزک
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی فروشنده و ویتر با ظاهری مناسب دارای روابط عمومی بالا و پرانرژی نیازمندیم
ثابت +بیمه+پورسانت+شام
)سرویس برگشت برای پرسنل خانم (

ایمیل
تلفن09367176640
سایت