استخدام کارشناس بازرگانی ، مسئول دفتر و کارشناس گیاه پزشکی / تهران

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی ، مسئول دفتر و کارشناس گیاه پزشکی در یک شرکت بازرگانی / تهران

یک شرکت بازرگانی در زمینه واردات سموم کشاورزی نیازمندنیروهای ذیل میباشد:
1- ستخدام کارشناس بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی دارای دو سال سابقه در زمینه واردات کالا آشنا به office
2. مسول دفتر آشنایی کامل به امور دفتری مسلط به office و دارای دو سال سابقه کار
3. کارشناس گیاه پزشکی دارای مدرک مهندسی کشاورزی و مسلط به زبان انگلیسی

ایمیل
تلفن09353654823
سایت