استخدام کارگر ساده تاسیسات مکانیکی / تهران

آگهی استخدام کارگر ساده تاسیسات مکانیکی / تهران

به کارگر ساده جهت کار تاسیسات در پروژه های درحال ساخت شمال تهران نیازمندیم

02122329430 – 302

ایمیل
تلفن02122329430
سایت